20/5/09

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κατατέθηκε η μισθοδοσία των μηνών Μαρτίου και Απριλίου.