3/9/09

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε στις 31/8 η μισθοδοσία για το ακαδημαΐκό έτος 2008-2009. Κατατέθηκαν αναλογικά ο Ιούλιος, επίδομα αδείας και αποζημίωση απόλυσης.