10/7/10

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Επισημαίνουμε ότι το Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν απογράφετε αφού η σύμβασή τους δεν θα είναι ενεργή κατά τις ημερομηνίες λήξης των προθεσμιών απογραφής. (αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.22/1829/ΟΙΚ. 14321) . Επίσημη ανακοίνωση ιστοσελίδας ΑΤΕΙΘ http://ektep.teithe.gr