17/9/10

Επιστολή της ομοσπονδίας στον Υφυπουργό Παιδείας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι.
web-site: http://oseep-tei.blogspot.com e-mail: oseep.tei@gmail.com
Πρόεδρος : Βάρδας Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας: Φετλής Αντώνης
Αθήνα 6/8/2010 Αρ.πρωτ.: 16
Προς
τον Υφυπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
κ. Ι. Πανάρετο

Κύριε Υπουργέ,
Σύµφωνα µε το Ν.1404/83 παρ.1 και τις τροποποιήσεις του, στα Τ.Ε.Ι το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του εποµένου και περιλαμβάνει δυο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάµηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό εξάµηνο. Το χειμερινό εξάµηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αυτή η διάσπαση της εισαγωγής και εγγραφής των σπουδαστών σε χειμερινό και εαρινό εξάµηνο έχει εφαρμοστεί από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι λόγω της ανεπάρκειας των υποδοµών να δεχθούν όλους τους φοιτητές στο χειμερινό εξάµηνο. Παρά την εισαγωγή σε χειμερινό και εαρινό εξάµηνο όλα αυτά τα χρόνια τα ΤΕΙ λειτουργούν µε ωρολόγιο πρόγραµµα που ξεκινά από τις 8 το πρωί μέχρι 9 ή 10 µµ. µε πληρότητα των αιθουσών. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στα εργαστηριακά μαθήματα όπου υπάρχει μεγαλύτερος περιορισμός των σπουδαστών (15) ανά εργαστήριο. Τον Απρίλιο στάλθηκε επιστολή στα ΤΕΙ από το υπουργείο για την ενημέρωση των τμημάτων και την δήλωση αδυναμίας όσων τμημάτων δεν μπορούν να υλοποιήσουν την μονή εισαγωγή και εγγραφή των σπουδαστών
στο χειμερινό εξάμηνο.
Οι Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι δεν ενημέρωσαν τα τμήματα τους και τα οποία φυσικά δεν έδωσαν απάντηση για την αδυναμία της μονής εισαγωγής των σπουδαστών. Έτσι το υπουργείο στις 2/6/2010 έστειλε επιστολή µε κοινοποίηση σε όλα τα Τ.Ε.Ι όπου επισημαίνεται ότι η εισαγωγή και η εγγραφή όλων των επιτυχόντων στα ΑΤΕΙ θα γίνεται στο χειμερινό εξάµηνο. Το πρόβληµα των υποδοµών παραµένει, οιυποδοµές δεν επαρκούν και για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη στις συνόδους προέδρων ΤΕΙ η ενίσχυση των υποδοµών. Με την μονή εισαγωγή στα θεωρητικά μαθήματα αλλά κυρίως στα εργαστηριακά τα τμήματα δεν θα μπορέσουν να δεχθούν τους διπλάσιους σπουδαστές µε αποτέλεσμα τα εργαστήρια να υπολειτουργούν και να µην προάγεται ο τεχνολογικός χαραχτήρας των Τ.Ε.Ι.
Κύριε υφυπουργέ επειδή ο διπλασιασμός των σπουδαστών στις αίθουσες ιδίως στα εργαστηριακά μαθήματα σημαίνει και διπλάσιες υποδομές οι οποίες δεν υπάρχουν, ζητάμε την µη εφαρμογή της μονής εισαγωγής και εγγραφής των σπουδαστών στο χειμερινό εξάμηνο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα των υποδομών.
Για την Οµοσπονδία
Ο Πρόεδρος         Ο Γεν. Γραμματέας
Βάρδας Ιωάννης         Φετλής Αντώνης