8/2/14


Συναδέρφισες, συνάδερφοι,

Ο Σύλλογος Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Α-ΤΕΙΘ είναι αλληλέγγυος στο δίκαιο αγώνα των αγροτών.
Συμπαραστέκεται στον αγώνα των ανθρώπων του μόχθου της υπαίθρου κατά της φορολογικής πολιτικής που πάει να εφαρμοστεί στους αγρότες. Μιας πολιτικής που δεν έχει στόχο κανενός είδους καλύτερη και δικαιότερη φορολόγηση, αλλά ένα ακόμα χτύπημα στη μικρή και μεσαία αγροτική ιδιοκτησία.
Πρόκειται για εξειδίκευση, στην εποχή που ζούμε της οικονομικής κρίσης, της διαβόητης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ. Μιας ΚΑΠ που μετέτρεψε μια χώρα σαν την Ελλάδα με θετικό εμπορικό ισοζύγιο στην αγροτο-κτηνοτροφία το 1980, σε χώρα που εξαρτάται από τα αγροτικά προϊόντα . . . της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
Κάθε αντιλαϊκό μέτρο, όποιον τομέα της οικονομίας αφορά πρέπει να αντιμετωπίζεται από το σύνολο του λαού ενιαία, ως να είναι πρόβλημα του καθενός.
Άλλωστε, δεν είναι άλλος αυτός που πάει να εφαρμόσει τα φορολογικά μέτρα στους αγρότες, από αυτόν που έχει διακριθεί στη φορο-λήστευσή μας. Από αυτόν που έχει αφήσει την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση της χώρας να παραδέρνει και τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέρφων μας άνεργους ή υποαπασχολούμενους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
του Α-ΤΕΙΘ