2/7/09

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΪΟΥ

Κατατέθηκε η μισθοδοσία μηνός Μαΐου.