3/7/09

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

Οι βεβαιώσεις απολύσεων είναι έτοιμες και θα τις παραλάβουμε από το κτήριο της διοίκησης. Οι βεβαιώσεις εργοδότη για τα ένσημα των τελευταίων μηνών θα παραληφθούν από τον καθένα μας έπειτα από προσωπική εκδήλωση ενδιαφέροντος και ονομαστικώς σε λίστα που τηρεί η μισθοδοσία.
Για όσους ενδιαφέρονται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ για το ταμείο ανεργίας, θα πρέπει να θεωρήσουν τις βεβαιώσεις ενσήμων στο ΙΚΑ ΙΩΝΙΑΣ(ΙΚΑ του εργοδότη) προτού τα παραδώσουν στον ΟΑΕΔ στον οποίο υπάγονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το ταμείο ανεργίας http://www.oaed.gr/Pages/SN_84.pg