22/10/10

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Τρίτη 2 ΝΟΕΜΒΡΗ 12 μ.μ. - Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ-Θ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 2 ΝΟΕΜΒΡΗ 12 μ.μ.
στο Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Η συνέλευση του Συλλόγου μας γίνεται σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για όλους μας. Δυστυχώς οι εξελίξεις και στα ΤΕΙ, όπως και συνολικά στην κοινωνία δεν είναι καλές.
Επειδή όμως δεν πρέπει να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά στο βαθμό που μπορούμε, πρέπει να δημιουργούμε θετικές εξελίξεις για το ΤΕΙ συνολικά και κατά συνέπεια για εμάς, είναι περισσότερο από αναγκαία η συμμετοχή σας.

Θέματα:
1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις με βάση την προτροπή του Συμβουλίου του ΤΕΙ για μείωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και την εφαρμογή του από τα Τμήματα.
2. Ενημέρωση για τις συμβάσεις και τις πληρωμές μας.
3. Μονή εισαγωγή των φοιτητών: επιπτώσεις στην ποιότητα των μαθημάτων και στον αριθμό των εκτάκτων.
4. Μέτρα για την ενημέρωση των συναδέλφων μας (Μονίμων και Εκτάκτων), αλλά και των φοιτητών μας για όλα τα παραπάνω. Πρωτοβουλίες για κοινή δράση.
http://ektaktoi-teithe.blogspot.com

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Παναγοπούλου         Νίκος Αβραμίδης