21/11/10

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Τετάρτη 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 12 μ.μ. - Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ-Θ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Τετάρτη 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 12 μ.μ.
στο Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)


Θέματα:
1. Νέος νόμος πλαίσιο και διαβούλευση - Μείωση του Προϋπολογισμού του ΤΕΙ
2. Ενημέρωση για τις εξελίξεις με βάση την προτροπή του Συμβουλίου του ΤΕΙ για μείωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και την εφαρμογή του από τα Τμήματα.
3. Ενημέρωση για τις συμβάσεις και τις πληρωμές μας.
4. Μονή εισαγωγή των φοιτητών: επιπτώσεις στην ποιότητα των μαθημάτων και στον αριθμό των εκτάκτων.
5. Μέτρα για την ενημέρωση των συναδέλφων μας (Μονίμων και Εκτάκτων), αλλά και των φοιτητών μας για όλα τα παραπάνω. Πρωτοβουλίες για κοινή δράση.
http://ektaktoi-teithe.blogspot.com


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Παναγοπούλου      Νίκος Αβραμίδης