19/12/10

ΑΠΟΓΡΑΦΗ στο TAXISnet

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μας ενημέρωσαν πως μπορούμε να προχωρήσουμε την ηλ.απογραφή μας στο σύστημα TAXISnet. Διαβάστε την διαδικασία και ακολουθήστε την (την βόλτα πάντως στην εφορία δεν την γλυτώνετε...).Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση πρέπει να υλοποιηθεί πρώτα μια διαδικασία από το ΤΕΙ και μετά θα μας ενημερώσουν πάλι οπότε μάλλον πρέπει να περιμένουμε νεώτερες οδηγίες. Καλό θα είναι να έχετε το νου σας για νεώτερη ανακοίνωση.