10/4/11

Συνέλευση - Τετάρτη 13 Απριλίου - ΣΕΥΠ

Συνέλευση του Συλλόγου
Τετάρτη 13 Απριλίου
10:00 στη ΣΕΥΠ

Συνάδελφοι,

Ήδη βρισκόμαστε ένα μήνα από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου και δύο πριν τη λήξη του και τίποτα ουσιαστικά δεν έχει βρει τη λύση του.

Τα ερωτήματα είναι πολλά,

Να είμαστε όλοι στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ