13/7/12

Συνάντηση Συλλόγων ΑΤΕΙΘ


Θεσσαλονίκη 11/7/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012, μετά από ανοιχτή πρόσκληση του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΣΕΠ) του ΑΤΕΙΘ, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση εκλεγμένων μελών των Δ.Σ και εκπροσώπων του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Συλλόγου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Προσυπικού & Τεχνικών Εργαστηρίων, του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων, καθώς και εκπροσώπου των Επιτροπών Αγώνα Σπουδαστών του ΑΤΕΙΘ

Στη συνάντηση αυτή εκφράστηκε η αγωνία όλων των παρευρισκομένων για τις εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, υπό το πρίσμα των τελευταίων συνολικότερων εξελίξεων στην οικονομία και στην παιδεία. Θεωρώντας ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι κοινά για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙΘ, στόχος όλων μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες για την διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων (κλαδικών και συνολικών).

Χωρίς να υποβαθμίζουμε την αξία κανενός προβλήματος και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την εφαρμογή του Ν.4009/2011, καταλήξαμε ότι τα παρακάτω τρία σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να αποτελέσουν τους άμεσους άξονες αγωνιστικής διεκδίκησης όλων των Συλλόγων, με την εξειδίκευση που ο κάθε Σύλλογος θα αποφασίσει:
1.        Θεσμικά: Είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση των τμημάτων σαν βασικών ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων. Η κατάργηση τους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οδηγεί στην υποβάθμιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών, θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού του Εκπαιδευτικού, Τεχνικού και  Διοικητικού προσωπικού και στην προώθηση ελαστικών σχέσεων εργασίας.
2.        Οικονομικά: Η δραματική μείωση της χρηματοδότησης προς τα Ιδρύματα οδηγεί σε αδιέξοδο κάθε προσπάθεια για ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα. Οι μειώσεις των μισθών, η περεταίρω μείωση των κονδυλίων για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και για βασικές δαπάνες λειτουργίας, το πάγωμα των διορισμών των εκλεγμένων συναδέλφων και της προκήρυξης νέων θέσεων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αποτελούν συνιστώσες του ίδιου προβλήματος.
3.        Φοιτητική Μέριμνα: Άμεση κάλυψη όλων των αναγκών φοιτητικής μέριμνας (σίτιση και στέγαση) για την όσο το δυνατό απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών από τους φοιτητές, λήψη μέτρων ώστε κανένας φοιτητής να μην σταματήσει τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους.

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που θα πάρουμε, στο άμεσο μέλλον, είναι η δημοσιοποίηση των θέσεων των Συλλόγων για τα ζητήματα που τους αφορούν, νέα συνάντηση στα τέλη Αυγούστου, ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους φοιτητές και τους γονείς τους για επαγρύπνηση ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους και διοργάνωση κοινής εκδήλωσης- ενημέρωσης κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Τα μέλη των Συλλόγων του ΑΤΕΙΘ