23/9/13

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙ

Στην κοινή συνάντηση των τεσσάρων συλλόγων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ αποτυπώθηκαν οι κοινές αγωνίες για τις εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και ειδικότερα στα ΤΕΙ.
Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει με τραγικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με σοβαρότατα προβλήματα στη φοιτητική μέριμνα, που οδηγεί χιλιάδες φοιτητές σε διακοπή σπουδών, με παραπέρα μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση τους, με μειώσεις (απολύσεις – διαθεσιμότητες) διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και με την προσπάθεια παραπέρα εφαρμογής του νόμου 4009/11 που θα βαθαίνει την επιχειρηματική λειτουργία του πανεπιστημίου.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
1.            Μειώθηκε το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό άνω του 80% σε σχέση με το 2009, χωρίς την αντίστοιχη αύξηση του Μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού, όπου εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων παρατηρήθηκε μείωση. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί ο διορισμός άνω των 100 εκλεγμένων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
2.            Την ίδια χρονική περίοδο η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τη μονή εισαγωγή φοιτητών (χωρίς την απαιτούμενη προσαρμογή σε υλικοτεχνική υποδομή), κάτι που αύξησε δραματικά τον αριθμό των φοιτητών ανά εκπαιδευτικό, την πιθανότητα ατυχήματος στο εργαστήριο, καθώς και τις λίστες αναμονής για την παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα του τελευταίου θα είναι η αύξηση του χρόνου απόκτησης πτυχίου.
3.            Παράλληλα, τα προγράμματα σπουδών πετσοκόβονται στο βωμό της μείωσης του κόστους λειτουργίας των ΤΕΙ. Για παράδειγμα, καταργούνται ή συγχωνεύονται μαθήματα, εργαστηριακά μαθήματα μετατρέπονται σε θεωρητικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νέα προγράμματα σπουδών να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας.
4.            Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η παραπέρα απαξίωση του έκτακτου εκπαιδευτικού με την εισαγωγή του θεσμού του «Πανεπιστημιακού Υποτρόφου», χωρίς σαφώς καθορισμένα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις όταν το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει σε μόλις μια εβδομάδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το κόστος των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων (όπως και της σίτισης και στέγασης των φοιτητών) θα βαρύνει τον ισχνό προϋπολογισμό των ΤΕΙ, χωρίς να προβλέπεται κανένα νέο κονδύλι από το Υπουργείο, το οποίο νίπτει τας χείρας του μεταθέτοντας το πρόβλημα στα ΤΕΙ, λες και αυτά είναι εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Όλα αυτά θα επιφέρουν την αλλαγή του τεχνολογικού χαρακτήρα των ΤΕΙ και την παράδοση του ποιο ελκυστικού, από πλευράς κερδών, τμήματός του στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έτσι, η δημόσια ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση μετατρέπεται σε αμφίβολης ποιότητας εμπόρευμα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1.      Τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ/ΕΠ,
2.      Την άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων θέσεων ΔΕΠ/ΕΠ στα ΑΕΙ,
3.      Καμία αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών για να λειτουργήσουν αυτά με βάση το υπάρχον προσωπικό,
4.      Κάλυψη όλων των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με την χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων για εκτάκτους (σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια), χωρίς καμία παραπέρα υποβάθμιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων
5.      Όχι στις διαθεσιμότητες/απολύσεις εργαζομένων. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.

ΚΑΛΟΥΜΕ:
§                     Τους συναδέρφους σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας να ενεργοποιήσουν ουσιαστικά τους συλλόγους τους στην κατεύθυνση αγωνιστικών παρεμβάσεων.
§                     Σε πανελλαδική συνάντηση όλων των Συλλόγων Εκτάκτων στις 11 Οκτωβρίου στην Αθήνα με στόχο την επαναλειτουργία της Ομοσπονδίας μας, αλλά και την παρέμβασή μας στο συνέδριο της Ομοσπονδίας του Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
§                     Στα συλλαλητήρια ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, στις 5 Οκτωβρίου.


ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ
ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ