6/12/09

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙΘ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 11 π.μ.
στο Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)


Θέματα:
1. Υπογραφή συμβάσεων - πληρωμές
2. Συνέντευξη τύπου του Συλλόγου μας
3. Συζήτηση για:
- Ασφαλιστικό
- Συνάφεια – επιλογή Ε.Π.
- Συνθήκες διδασκαλίας
4. Καταγραφή αιτημάτων για συζήτηση στην Ομοσπονδία και επαφή με το Υπουργείο
5. Κινητοποιήσεις – εκδηλώσεις του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ_______________Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρία Παναγοπούλου______ Νίκος Αβραμίδης