30/12/09

Πληρωμή μισθοδοσίας

Χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και της κας Μαριάννας Καλούδη του τμήματος μισθοδοσίας κατατέθηκε στις 24/12 μέρος των αποδοχών μας.
Η πρόεδρος_____________Ο Γεν.Γραμματέας
Μαρία Παναγοπούλου_____Νίκος Αβραμίδης