6/12/09

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του ΑΤΕΙ/Θ
Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ/Θ
Τον Γ. Γραμματέα
Τα Συμβούλια όλων των Τμημάτων του ΑΤΕΙ/Θ
Τους φοιτητικούς συλλόγους του ΑΤΕΙ/Θ
Τον ΕΣΕΠ
Το Σύλλογο των ΕΤΠ

Θέμα: Αριθμός φοιτητών ανά εκπαιδευτικό στα εργαστηριακά μαθήματα

Πρόσφατα το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ/Θ πήρε απόφαση (29/8-10-2009) οι Διευθυντές των Σχολών να εποπτεύουν την εφαρμογή της ανάθεσης διδακτικού έργου σε εργαστηριακούς συνεργάτες με ελάχιστη αναλογία 25 φοιτητών ανά εκπαιδευτικό και ανά εργαστηριακό τμήμα, αποκλειόμενης της συνδιδασκαλίας.
Αυτή η απόφαση έρχεται σε σύγκρουση με το Προεδρικό διάταγμα υπ’αριθμ. 160 «πρότυπος γενικός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των ΑΕΙ» όπου προβλέπει αναλογία 15 φοιτητών ανά εκπαιδευτικό, όπως και με τον κανονισμό σποδών του ΤΕΙ/Θ (Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99) όπου προβλέπονταν αναλογία 20 φοιτητών ανά εκπαιδευτικό.
Η αναφορά στα παραπάνω γίνεται με σκοπό να αναδείξει το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση μας «γυρνάει» χρονικά πολύ πίσω και σίγουρα πολύ πιο μακριά από αυτό που όλοι θέλουμε και επιθυμούμε, δηλαδή ένα καλύτερο επίπεδο σπουδών.
Σίγουρα είναι γνωστό σε όλους το πώς γίνεται ή πρέπει να γίνεται ένα εργαστηριακό μάθημα, όμως μάλλον είναι απαραίτητο να απαντήσουμε όλοι ξανά: 1. ο διδάσκοντας πρέπει να βρίσκεται στην «έδρα» του ή κοντά στο φοιτητή; 2. ποιος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των φοιτητών;
Ο Σύλλογος Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αποφάσισε στην Συνέλευση που πραγματοποίησε στις 13-11-2009 να θέσει το ζήτημα αυτό προς συζήτηση στα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ ώστε όλοι να πάρουν θέση για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Η δική μας πρόταση βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των φοιτητών ανά εκπαιδευτικό, που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι 15 και σε ορισμένα μαθήματα 10, αλλά και στο ζήτημα τι προσόντα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί, πως επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί, η ποιότητα των συγγραμμάτων και πως αυτά θα διανέμονται κ.α.Με τιμή
Για το ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ___________Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ___ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ