1/6/10

Μισθοδοσία Μαρτίου 2010

Στις 28/5 υλοποιήθηκε η μισθοδοσία του Μαρτίου με σχετική μείωση των αποδοχών μας λόγω των νέων οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης.