21/3/11

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έπειτα απο τον αποδεκατισμό μας πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν καθόλου ανάθεση αυτό το εξάμηνο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να πάρουν ατομικά την βεβαίωση της απόλυσής τους κατόπιν συνεννοήσεως με τον κο Χρήστο Παπακίτσο στο τηλ. 2310 791476 απο το γραφείο του που βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο και προς στον διάδρομο του ιατρείου (πράσινη πόρτα).
Σημείωση: Όσοι παίρνουν επίδομα ανεργείας απο τον ΟΑΕΔ ας προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ τα δικαιολογητικά τους ώστε να γίνει έλεγχος διότι ακόμη και άν δεν διαθετουν τα απαραίτητα ένσημα για νέο ταμείο ανεργίας ενδεχομένως μπορεί να έχουν υπόλοιπο ημερών απο το περσινό.