28/3/11

Το κείμενο που προτάθηκε στην κοινή συνάντηση των τεσσάρων Συλλόγων Εκτάκτων ΤΕΙ (Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Κοζάνης και Καβάλας) και αποτελεί πρόσκληση προς όλους τους Συλλόγους Εκτάκτων και της ΟΣΕΕΠ ΤΕΙ


κείμενο της κοινής συνάντησης των 4 Συλλόγων