19/2/12

Για τις συμβάσεις του χειμερινού εξαμήνου με ετεροχρονισμένες ημερομηνίες


Συνάδελφοι,
Μέχρι και την Τρίτη 21/2 παρακαλούμε να μας κάνετε γνωστό εάν η σύμβαση σας έχει ημερομηνία που ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σας.
Σε αυτή την φάση θέλουμε να γνωρίζουμε τον αριθμό των συμβάσεων που έχουν του συγκεκριμένο πρόβλημα και από ποια Τμήματα προέρχονται.
Στόχος είναι να βρούμε ένα τρόπο κάλυψης των ωρών αυτών στο επόμενο εξάμηνο (και των ενσήμων).
Τα ακριβή στοιχεία θα δωθούν μόνο εφόσον υπάρξει συγκεκριμένη λύση.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι είναι σημαντικό τέτοια προβλήματα 
να λύνονται άμεσα!

Ο σύλλογος έτσι και αλλιώς είναι υποχρεωμένος να πρωτοστατεί στη λύση τους μέσα από συλλογικές διαδικασίες.