28/5/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συνέλευση του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί 
σε αίθουσα του Τμήματος Λογιστικής (ΣΔΟ)
στις 11:00 π.μ.