29/5/12

Εντυπο για Επίσχεση Εργασίας


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

(ακολουθούν ονόματα συμμετεχόντων)
ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Σίνδο και εκπροσωπείται νόμιμα.
Όπως καλώς γνωρίζετε, άπαντες έχουμε προσληφθεί με έγκυρες συμβάσεις εργασίας προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ως εκπαιδευτικό προσωπικό των Τμημάτων, Σχολών και Εργαστηρίων του Ιδρύματος σας για το Χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2011 – 2012, καθώς και για το Εαρινό εξάμηνο του ίδιου έτους.

Πλην όμως από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα, αν και εμείς εργαζόμαστε σύμφωνα με τις ανειλημμένες συμβατικά υποχρεώσεις μας, ευσυνείδητα, καλόπιστα και προσηκόντως, εσείς επικαλούμενοι αιτιολογίες περί ανεπαρκούς χρηματοδότησης σας από το εποπτεύον Υπουργείο Παιδείας, δεν προβαίνατε σε καταβολή των νόμιμων μηνιαίων αποδοχών μας καθόλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις οποίες δικαιούμεθα ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες διδασκαλίας που έχετε αναθέσει συμβατικά στον κάθε ένα από εμάς.

Μετά από συνεχείς οχλήσεις μας ενώπιόν σας και ενώπιον αρμόδιων αρχών, μας καταβάλατε τις αποδοχές των μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και επιδόματος Χριστουγέννων, ενώ εξακολουθείτε να μας οφείλετε τις υπόλοιπες δεδουλευμένες αποδοχές μας.

Γνωρίζετε ότι η αποστέρηση των νόμιμων αποδοχών μας τόσου μεγάλου διαστήματος, μας έχει περιαγάγει σε κατάσταση δυσβάσταχτης ένδειας, αναγκάζοντάς μας να επιβιώνουμε με τη βοήθεια των οικείων μας προσώπων, γεγονός που συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς μας ως εργαζομένων.

Δηλώνουμε
Ότι από 31 Μαΐου 2012 και μέχρι εξοφλήσεως των προς κάθε ένα από εμάς οφειλομένων ως ληξιπρόθεσμων αποδοχών μας, αρνούμεθα να εκτελέσουμε τη συμφωνημένη αντιπαροχή μας, ασκώντας το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας μας.

Θεσσαλονίκη 31 Μαΐου 2012
Οι Εξωδίκως Καλούντες - Δηλούντες

……..……………………………………………………………………………………