12/6/12

Κάλεσμα σε συνάντηση του Συλλόγου

Με βάση την απόφαση 63955/ΙΒ/08-6-2012 του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η 3η δόση επιχορήγησης των ΤΕΙ για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
Αυτό σημαίνει ότι η Διοίκηση του ΤΕΙ πρέπει να είναι σε θέση να μας δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την καταβολή των δεδουλευμένων και από το Μάρτιο του 2012.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η καταβολή των δόσεων δεν σχετίζεται με την πραγματοποίηση των εκλογών για τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ αφού δόθηκαν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα ιδρύματα. Το αντίθετο μάλιστα, οι κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν οδήγησαν σε πιο σταθερή καταβολή τους. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι και οι διαδοχικές εκλογικές μάχες δεν συνέβαλαν αρνητικά σε αυτή τη διαδικασία.

Εμείς πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα να απαντάμε σε κάθε ζήτημα που προκύπτει και να εντάσσουμε στις διεκδικήσεις μας και ζητήματα που αφορούν γενικότερα την Ανώτατη Εκπαίδευση. Σε αυτά τα πλαίσια δεν πρέπει να είναι έξω από τους προβληματισμούς μας η μείωση του φορολογικού ορίου για τη σύττιση των φοιτητών που πραγματοποιήθηκε αυτή τη περίοδο κ.α.

Καλούμε σε συνάντηση του Συλλόγου 
την Πέμπτη 14/6 στις 11:30 π.μ. στη ΣΔΟ 
για να εξετάσουμε τις εξελίξεις.