15/4/10

Υπογραφή παράνομων υπεύθυνων δηλώσεων από το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Προς :
Το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
(Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες)

Κοινοποίηση προς:
1. τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
2. το Γενικό Γραμματέα του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
3. όλους τους Διευθυντές των Σχολών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
4. τους Προϊσταμένους των Τμημάτων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
5. το Διοικητικό προσωπικό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Θέμα: Υπογραφή παράνομων υπεύθυνων δηλώσεων από το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕΙ

Μετά από καταγγελίες συναδέλφων το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να καλέσει όλο το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΤΕΙ να μην υπογράφει κανενός είδους «υπεύθυνες δηλώσεις» που να τους αφαιρεί νόμιμα δικαιώματα. Οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις μας καταγράφονται πλήρως στις συμβάσεις που υπογράφουμε, καθώς και στο νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Είναι γνωστό εξάλλου ότι καμία υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να είναι αντίθετη από τους νόμους.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους Εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και επιτελούν διοικητικό έργο, να μη προτρέπουν συναδέλφους από το Έκτακτο Προσωπικό να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.


Για το ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ _____________Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ __ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ