19/4/10

ΔΗΠΑΚ

Αγαπητοί φίλοι την Κυριακή 11 Απρίλη τρείς παρατάξεις: η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Εκτάκτων ΤΕΙ, η ΔΗμοκρατική ΠΑνεπιστημονική Κίνηση μονίμων ΤΕΙ και η ΔΗμοκρατική ΠΑνεπιστημονική Κίνηση μονίμων και 407 προχώρησαν σε σύσκεψη στην Αθήνα με σκοπό την ενοποίηση τους σε ΔΗΠΑΚ.
Σκοπός αυτής της κίνησης είναι να ανδείξει τα ενιαία προβλήματα που υπάρχουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση και βέβαια το γεγονός ότι η λύση τους μπορεί να επιτευχθεί μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και αγώνες. Οι εξελίξεις εξάλλου καθιστούν αναχρονιστικούς τους διαχωρισμούς. Το επισυναπτόμενο κείμενο αφορά στην πρόταση για απεργία στις 21 και 22 Απρίλη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει το κείμενο της κοινής διακύρηξης.
Είναι νομίζω μια σημαντική πρωτοβουλία ιδιαίτερα για εμάς τους έκτακτους, οι οποίοι πέρα από όλα τα άλλα προβλήματα αποτελούμε ένα σημαντικό επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό που συνεχώς μετακινείται μεταξύ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών κέντρων κ.τ.λ.