29/9/11

Ο αριθμός των πιστώσεων από το Υπουργείο με ημερομηνία 29/9 είναι 185, ο αριθμός των πιστώσεων όπως προκύπτει από την απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ 15/9 αρ.23 είναι 183 (προσέξτε τις ημερομηνίες)