30/1/11

ΝΕΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗ 1/2/2011 στη ΣΕΥΠ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1/2/2011 11:00 στη ΣΕΥΠ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ