10/1/11

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 12 μ.μ. - Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ-Θ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 12 μ.μ. στο Αμφ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΣΕΥΠ)

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Είναι περισσότερο από αναγκαία η συμμετοχή σας σε αυτή την συνέλευση όπου σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωσή μας επείγει πλέον να συζητηθούν καίρια ζητήματα όπως μεταξύ άλλων και η διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας. Βασιζόμαστε στην συμμετοχή ολων μας αλλιώς είμαστε άξιοι της μοίρας μας...

Με τιμή
Για το ΔΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ           ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ