9/2/11

!!!Περιμένουμε την συμμετοχή σας!!!Σας επισυνάπτουμε κείμενο, όπως υπογράφηκε από τους ΣΕΕΠ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και από πρωτοβουλία Διδασκόντων με το ΠΔ407/80 των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, ΑΠΘ, Αιγαίου, Πάτρας.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ[1]