9/2/11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/2/2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η καταβολή μέρους των δεδουλευμένων, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Διοίκησης του ΤΕΙ, δεν θεωρούμε ότι αποτελεί λόγο για να μην πραγματοποιηθεί η προκηρυγμένη αναστολή του ιδρύματος για τις 7 και 8 Φλεβάρη. Το γεγονός ότι θα έρθουν πιο γρήγορα κάποια χρήματα του προϋπολογισμού του 2011 για να καλυφθούν ανάγκες του 2010, μάλλον περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα λύσει.
Η μη καταβολή των δεδουλευμένων μας για τους τελευταίους 4 μήνες του 2010 - 2011 οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι μεταφέρθηκαν κονδύλια προς το 2009, καθώς και στην επιπλέον μείωση του προϋπολογισμού του 2010. Όπως γίνεται κατανοητό η παραπέρα μείωση του προϋπολογισμού (κατά 20%) του 2011 και η μεταφορά κονδυλίων προς το 2010 σημαίνει ότι με τις σημερινές συνθήκες θα δουλέψει μέχρι τον Απρίλιο ή το Μάϊο.

Για να περάσουμε όμως και στην ουσία του προβλήματος. Στην ερώτηση πώς θα λειτουργήσει το ΤΕΙ από εδώ και πέρα, η απάντηση είναι ότι θα λειτουργήσει με την ουσιαστική μείωση του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, το οποίο αποτελεί το 75% επί του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού (περίπου 1250 καθηγητές), μέχρι και 50%. Το πώς θα γίνει αυτό περιγράφεται και στις απαντήσεις του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου και
στο κείμενο διαβούλευσης.

Θεωρούμε ότι σήμερα είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των Εκτάκτων με αύξηση των συναδέλφων που συμμετέχουν στην επίσχεση, όπως επίσης και να εντάξουμε νέες μορφές πάλης, οι οποίες θα συμπαρασύρουν το σύνολο της κοινότητας του ΤΕΙ σε κοινή δράση. Σήμερα πια ξεσκεπάστηκαν, φάνηκε περίτρανα ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μισθοδοσία των Εκτάκτων, αλλά συνολικά τα ΤΕΙ και η Ανώτατη Εκπαίδευση.

Παλεύουμε για
• Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας με την αύξηση των δαπανών για τα ΤΕΙ
• Ανανέωση όλων των συμβάσεων για το εαρινό εξάμηνο 2010 – 2011
• Επαναφορά της διπλής εισαγωγής στα ΤΕΙ μέχρι να υπάρξει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
• Τήρηση των κανονισμών για την αναλογία εκπαιδευτικού – σπουδαστών και των προγραμμάτων σπουδών
• Πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, με βάση τις δαπάνες που ήδη υπάρχουν
• Παράταση του εξαμήνου για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αποφασίσαμε:
1. Κλείνουμε για 3 μέρες το ΤΕΙ (Τετάρτη 9/2. Πέμπτη 10/2, Παρασκευή 11/2 2011)
2. Κάλεσμα σε όλους τους Συλλόγους του ΤΕΙ για κοινή συνεδρίαση και συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 10/2, 13:00 στο χώρο του ΤΕΙ
5. Συμμετοχή στην Πανελλαδική κινητοποίηση Συλλόγων Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΤΕΙ και της πρωτοβουλίας των 407 στα Πανεπιστήμια την Παρασκευή 11/2, 11:00 στο Υπουργείο Παιδείας
6. Νέα συνέλευση την Δευτέρα 14/2, 11:00 στο ΤΕΙ


Θεσσαλονίκη 9/2/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ       ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ