9/2/11

Εξελίξεις στο ΤΕΙ Πειραιά-σχολιασμός της υπουργικής απόφασης(ενημέρωση από ΣΕΕΠ ΤΕΙ Πειραιά)

Συνάδελφοι,

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση 16439/08.02.2011 που απλώς επισπεύδει την εκταμίευση ποσών δύο μηνών του τακτικού προϋπολογισμού του 2011. Όπως σας είχαμε πει, προς το παρόν καμμία έκτακτη επιχορήγηση δεν θα εγκριθεί. Σημειωτέον, το ποσό των 819.000¤ καλύπτει ποσοτικά τις αμοιβές ενός μήνα και μόνο, καθώς το Ίδρυμα χρειάζεται περί των 519.000¤ ανά μήνα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.

Επίσης, θα βρείτε το έγγραφο του Υφυπουργού προς ΤΕΙ Πειραιά και Θεσσαλονίκης που εξηγεί πως το παραπάνω ποσό είναι πρόσθετη επιχορήγηση, γεγονός που είναι ανακριβές. Θα διαπιστώσετε, τέλος, πως στο συγκεκριμένο έγγραφο ορίζεται κάποιος τρόπος (bye-bye "Αυτοτέλεια") για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των οφειλών για το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Γίνεται σαφές, δηλαδή, πως με την ΥΑ16439/08.02.2011 δεν θα καλυφθούν τέτοιες ανάγκες.


Η σημερινή Γ.Σ. του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Σας ανακοινώνουμε τις αποφάσεις της.

Ερώτημα προς όλους: Εκτός του ΤΕΙ Πειραιά και Θεσσαλονίκης, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τα προβλήματα λειτουργίας, οικονομικών, κ.λπ λυμένα;